Bảo hành – Bảo trì

Website được bảo hành, bảo trì miễn phí trong các trường hợp sau:

  • Source code không có sự thay đổi cả về plugin, theme so với lúc bàn giao.
  • Không có một đơn vị thứ 3 can thiệp.
  • Source code không được nhân bản qua những tên miền khác mà chưa có sự thỏa thuận.

Các trường hợp khác, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ thu phí bảo trì, bảo hành theo tính chất phức tạp của vấn đề.

Nếu source code nằm trên hosting của bạn chú ý bạn tự chủ động backup, sao lưu định kỳ phòng trường hợp có rủi ro

Nếu bạn sử sụng dịch vụ hosting của BDS.pro.vn thì source code + dữ liệu sẽ được kiểm tra thường xuyên và sao lưu định kỳ.

Hiện tại có 210 người đang truy cập